Novi Radio, Đakovo

Uvijek ugodno

99,5 MHz

Potpisan ugovor za izgradnju novog Centra za socijalnu skrb Đakovo

U sklopu poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, sa specifičnim ciljem  Promicanje socijalne uključenosti...

U sklopu poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, sa specifičnim ciljem  Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture Centru za socijalnu skrb Đakovo kao prijavitelju odobren je projekt naziva Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo.

Partner na ovom projektu je Grad Đakovo.

Ukupna vrijednost projekta je 15.245.054,02 kn, a od toga EU sufinanciranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 14.546.443,77 kn.

Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije .

Posredničko tijelo razine 2na projektu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Razdoblje provedbe projekta je od 9.10.2019. do 1.6.2023.

U okviru projekta predviđeno je osam aktivnosti:

1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije;

2. Građenje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo;

3. Stručni nadzor radova i aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;

4. Nabava opreme;

5. Nabava dva vozila;

6. Promicanje horizontalnih načela;

7. Upravljanje projektom;

8. Promidžba i vidljivost.

Projekt uključuje izgradnju i opremanje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo te nabavu dva vozila u svrhu kvalitetnog obavljanja svojih zakonima propisanih djelatnosti te međunarodnim ugovorima propisanih obaveza. Izgradnja  Centra za socijalnu skrb Đakovo ulaganje je u socijalnu infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije kao i prevencije buduće institucionalne skrbi ranjivih skupina. Ustanova Centar za socijalnu skrb Đakovo za obavljanje svoje djelatnosti koristi neprimjeren zakupljeni prostor koji ne udovoljava tehničkim propisima.

Grad Đakovo, kao partner na projektu, omogućio je Centru za socijalnu skrb Đakovo stjecanje odgovarajućeg građevinskog zemljišta.

Upravljanje projektom provodi Poduzetnički centar Đakovo.

Kroz projekt se želi stvoriti dostupan, adekvatan i opremljen prostor Centra u kojem će se realizirati različiti programi i aktivnosti kojima je krajnji cilj socijalno uključivanje svih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije.

Glavni rezultat projekta je izgrađena zgrada Centra za za socijalnu skrb Đakovo bruto površine 1.300 m2 sa 47 potpuno opremljenih infrastrukturnih jedinica.

Dana 27. 10. 2022. potpisan je ugovor s izvođačem građevinskih radova, stručnog nadzora i pružanje usluge koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) u sklopu projekta „Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo“ oznake KK.08.1.3.04.0141. Nakon provedenog postupka javne nabave odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda, tvrtka Zuber d.o.o. s kojom je potpisan ugovor o građenju u iznosu od 13.950.135,65 kn bez PDV-a odnosno 17.437.669,56 kn s PDV-om. Predviđeno trajanje radova je 13 mjeseci.

Za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) potpisan je ugovor s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Dinkom Hrehorovićem u iznosu od 188.000,00 kn.

Strizivojna - prvo digitalno selo u Hrvatskoj - Vijesti - Novi Radio, Đakovo

Strizivojna - prvo digitalno selo u Hrvatskoj

Cilj je da se dobre poljoprivredne prakse u budućnosti prenesu i na druga sela u Hrvatskoj

Upitnik o navikama i potrebama mladih u Osječko-baranjskoj županiji - Vijesti - Novi Radio, Đakovo

Upitnik o navikama i potrebama mladih u Osječko-baranjskoj županiji

Upitnik je namijenjen općoj populaciji mladih s područja Osječko-baranjske županije

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »